derecho civil

  Dereito Civil

 • Dereito civil xeral.
 • Contratos.
 • Dereito de familia.
 • Arrendamentos, propiedade horizontal, comunidades.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Dereito de danos e responsabilidade civil.
 • Accidentes de tráfico.
 • Sucesións, testamentos e herdanzas.

  Dereito Mercantil

 • Constitución, transformación e liquidación de sociedades mercantís.
 • Asesoramento de sociedades.
 • Contratos mercantís.
 • Propiedade industrial.
 • Seguros.
 • Dereito dos consumidores.
derecho mercantil
Dereito Administrativo

  Dereito Administrativo

 • Asesoramento a corporacións locais.
 • Tributos locais.
 • Sancións.
 • Licenzas e autorizacións
 • Función pública.
 • Dereito urbanístico.
 • Xurisdición contencioso-administrativa.

  Dereito Penal

 • Defensa en xuízos penais , con xurado, de menores.
 • Actuacións diante de xulgados de Instrución, do Penal, Audiencias Provinciais, Tribunais Superiores de Xustiza, Xurado, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional.
 • Asistencia a imputados e procesados.
 • Interposición e dirección de procedementos penais en todas as súas instancias como acusación privada ou popular.
Dereito Penal
Dereito Laboral

  Dereito Laboral

 • Elaboración de contratos.
 • Seguridade social.
 • Despedimentos e sancións.
 • Reclamacións.
 • Convenios colectivos / relacións con sindicatos.
 • Extincións voluntarias do contrato.
 • Accidentes laborais.
 • Xubilación, Invalidez.
Desing by: Arteygrafica.net®